2018 | Preseason NIT (Salt Lake City, UT)2017 | Preseason NIT (Salt Lake City, UT)